Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Provozovatel internetového obchodu

Dodavatel zboží a odběrné místo
Značkové nářadí s.r.o.
Nádražní 536
518 01 Dobruška
IČO: 28826281, DIČ: CZ28826281
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 29900

Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH.

Další informace najdete na stránce Kontakty.

2. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Své náklady na komunikaci prostřednictvím připojení k internetu nebo telefonu si nese každá strana sama.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Objednávku je možné uzavřít pouze v Českém jazyce. Informace o návrzích kupních smluv a uzavřených kupních smlouvách jsou archivovány a jsou k dispozici na požádání emailem nebo telefonicky.

Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Fotografie jsou ilustrativní a můžou se v detailech lišit od originálu.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí a zaplacení zboží.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k uzavření smlouvy na základě potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat. Pokud s takovou dohodou nebude kupující souhlasit, není prodávají povinen objednávku potvrdit a k uzavření kupní smlouvy tak nedojde. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3. Dodací lhůta a dostupnost zboží

Dodací lhůta od objednání zboží je uvedena vždy přímo na stránce každého produktu, případně na dotaz. Zboží, u kterého je uvedena jiná dostupnost je většinou skladem na externím skladu u dodavatele a na dotaz kupujícího prodávající sdělí přesnou dostupnost. Tato dostupnost je pouze orientační a nelze ji garantovat.

UPOZORNĚNÍ: Zboží, u kterého je uvedena dostupnost „Na dotaz" je dováženo přímo od zahraničních dodavatelů-výrobců. Z tohoto důvodu bohužel nejsme schopni předem sdělit přesný termín naskladnění a dostupnost zboží. Naopak, díky tomu, že tímto obejdeme potřebu odebírat zboží z velkoskladů, jsme schopni poskytnout našim zákazníkům nejnižší možné ceny. Prosíme, berte ohled na výše uvedené informace. Vaši objednávku se budeme snažit vyřídit v co nejkratším termínu, vše ale záleží na aktuální skladové dostupnosti a výrobě daných produktů. O stavu Vaší objednávky Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení.

Aktualizace skladové dostupnosti podle informačního systému probíhá týdně, ale pouze v pracovní dny. Protože je možné zboží zakoupit i na prodejně, může se stát, že prodávající přijme objednávku v době, kdy již bylo zboží prodáno, ale ještě neproběhla aktualizace skladových zásob na e-shopu. Potom musí prodávající zboží objednat u dodavatele a dodání se o pár dní opozdí. Tyto případy se vyskytují jen ojediněle, ale mohou nastat. V takovém případě bude prodávající kupujícího ve chvíli vyřizování objednávky informovat o termínu naskladnění.

4. Platební a dodací podmínky

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu společnosti Značkové nářadí s.r.o. jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. Společnost Značkové nářadí si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím; cena dopravy může být zahrnuta již v ceně - viz dopravní podmínky.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

Přehled možných způsobů úhrad za zboží:

a) dobírkou - hotově řidiči dopravce při předání zboží.
b) převodem - z Vašeho účtu na účet prodávajícího po domluvě s prodávajícím a Vašem potvrzení vystavené objednávky.
c) Zálohovou fakturou - z Vašeho účtu na účet prodávajícího po předchozí domluvě s prodávajícím.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle min. do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

5. Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout balík bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o škodě za přítomnosti dopravce. Je taky možné uvést na přepravní list, že balík byl poškozen a reklamaci uplatnit později. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě správně vyhotoveného záznamu o škodě bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu kupujícím tento souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, kupující nahlásí škodu na zboží nejlépe telefonicky u dopravce nejpozději do tří pracovních dnů od dodání. Tím se výrazně urychlí a zjednoduší proces reklamace. Reklamace se řídí podmínkami jednotlivých dopravců a kupující se zavazuje, že bude respektovat postup reklamace dle těchto podmínek.

6. Výměna zboží

V případě špatného výběru zboží je možné zboží vyměnit za jiné. Výměnu je možno uskutečnit na základě dohody kupujícího s prodávajícím nejpozději do 14-ti dnů po převzetí zboží kupujícím. V takovém případě musí být zboží vráceno tak, že nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží u kupujícího. Náklady spojené s výměnou (doručením) zboží nese v plné výši kupující. V případě, že je vrácené zboží poškozené, zaniká nárok kupujícího na již dohodnutou výměnu zboží a zboží bude kupujícímu vráceno zpět.

7. Vrácení zboží

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku a je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení dle věty první tohoto odstavce. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

V případě odstoupení od smlouvy je zboží nutné zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu kupujícího uvedenou shora spolu s kopií dokladu o zakoupení v naší prodejně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Nárok na vrácení plné ceny zboží je možné, pokud zboží je nepoužité, nepoškozené v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi doklady (záruční list, návod atd.). Pokud zboží nebude splňovat jednu z výše uvedených podmínek, bude kupní cena, kterou je kupující povinen prodávajícímu vrátit, snížena o rozdíl mezi hodnotou zboží při zakoupení a po vrácení.

Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující. Je-li zboží v pořádku, vrátí prodávající kupujícímu bankovním převodem (případně složenkou) kupní cenu, případně kupní cenu sníženou dle předchozí věty bez zbytečného odkladu. Pokud bude chtít kupující vrátit peněžité prostředky na účet, je potřeba přiložit k zasílanému zboží a písemně bankovní spojení (celé číslo účtu i s kódem banky).

Prodávající kupujícího upozorňuje, aby v žádném případě neposílal vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení odstoupení od smlouvy a vrácení peněžitých prostředků.

8. Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu, za kterou nenese prodávající odpovědnost) bude prodávající kupujícího kontaktovat o možnostech a dalším postupu.

9. Záruka, reklamace a reklamační řád

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Prodávající odpovídá kupujícímu, kterým se pro účely tohoto ustanovení rozumí spotřebitel, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Prodávající neodpovídá kupujícímu v následujících případech:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
 • vyplývá-li to z povahy věci

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího vydá prodávající písemné potvrzení o povinnostech prodejce v případě vadného plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, není-li prodávajícím určena jiná osoba k provedení opravy.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u:

spotřebního zboží (stroje, nářadí FERM regular, WORX, Comprecise, TELWIN a nejmenované ostatní značky) v době 24 měsíců od převzetí zboží, dle záručního listu a podmínek výrobce
spotřební zboží WORX (registrované) servis 48 hod. 24 měsíců + 12 měsíců bonus
spotřebního zboží (stroje, nářadí: FERM Power,PROMA) v době 24 měsíců + 12 měsíců bonus od převzetí zboží, dle záručního listu a podmínek výrobce
náhradních dílů a aku baterií 6 měsíců od převzetí zboží

Poskytl-li prodávající nad rámec zákonného práva z vadného plnění záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito podmínkami, pokud není v záručním listě nebo smlouvě uvedeno jinak.
Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, poškození neodbornou montáží nebo neodborným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo, název modelu.

Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, kopii dokladu o nákupu, jinak nebude reklamační řízení zahájeno. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží. Reklamované zboží musí být zasláno řádně vyčištěné (v případě čerpadel vysušené) a řádně zabalené proti poškození při přepravě. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamaci zasílejte na:
Značkové nářadí s.r.o.
Nádražní 536
518 01 Dobruška
IČ: 28826281
DIČ: CZ28826281
Provozní doba: Po - Pá 7:00- 17:00
Polední přestávka od 12:00 do 12:30
Tel. 734 370 285
Tel. a fax: 494 662 130
E-mail: obchod@znackovenaradi.eu
E-mail: znackovenaradi@email.cz
Internet: www.znackovenaradi.eu

Odpovědnost prodávajícího za vady vůči kupujícímu, který není spotřebitel se posoudí podle zákonné úpravy uvedené v ustanoveních § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Prodávající výslovně uvádí, že v případě, že kupující je právnickou osobou (firmou), činní délka odpovědnosti za vady prodávajícího 12 měsíců.

10. Objednávky

Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné. Po objednání obdrží kupující na svůj registrační e-mail potvrzení objednávky s výpisem objednaných položek. Poté bude jeho objednávka zapsána do systému a v případě, že bude kompletní, následující den expedována. Pokud vzniknou jakékoli problémy s expedicí či vybraným zbožím, bude prodávající kupujícího kontaktovat na email uvedený při registraci.

11. Storno objednávky

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky nebo e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést číslo objednávky, jméno a popř. popis objednaného zboží či služby. Pokud dojde ke zrušení objednávky později než do 24 hod., je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek 300,-Kč za náklady spojené s dopravou a manipulací se zbožím.

12. Prohlášení o ochraně osobních údajů

12.1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Značkové nářadí s.r.o., se sídlem Nádražní 536,518 01 Dobruška IČO: 28826281 (dále jen „Značkové nářadí s.r.o.“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Značkové nářadí s.r.o.

Značkové nářadí s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

12.2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Značkové nářadí s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje Značkové nářadí s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností Značkové nářadí s.r.o.:

 • plnění kupní smlouvy a poskytování služeb
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti
 • přímý marketingvedení zákaznické evidence

12.3. Rozsah zpracování osobních údajů společností Značkové nářadí s.r.o.:

Značkové nářadí s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa
 • další osobní údaje: údaje o platební morálce zákazníka,

12.4. Zdroje osobních údajů:

Značkové nářadí s.r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a také významně zefektivní.

Značkové nářadí s.r.o. automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.znackove-naradi.eu  a to v průběhu standardních operací serveru  (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

12.5. Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Značkové nářadí s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro Značkové nářadí s.r.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Značkové nářadí s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností Značkové nářadí s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Značkové nářadí s.r.o. i od zpracovatelů osobních údajů.

Značkové nářadí s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům Značkové nářadí s.r.o. osobní údaje o svých zákaznících nepředává, ledaže se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení a doručovací adrese) – např. Česká pošta, kurýr DPD apod.

12.6. Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Značkové nářadí s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Značkové nářadí s.r.o. nebo smluvní zpracovatel společnosti Značkové nářadí s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat Značkové nářadí s.r.o. nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby Značkové nářadí s.r.o. nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, oplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Značkové nářadí s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.7. Nařízení GDPR

Značkové nářadí s.r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má Značkové nářadí s.r.o. uzavřen smluvní vztah;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace