STAVTOOL

loading

Vrták do kovu 0,6mm

Dostupnost: skladem
3  2  bez DPH
ks

Vrták do kovu 0,8mm

Dostupnost: skladem
3  2  bez DPH
ks

Vrták do kovu 1mm

Dostupnost: skladem
3  2  bez DPH
ks

Vrták do kovu 1,5mm

Dostupnost: skladem
3  2  bez DPH
ks

Vrták do kovu 2,0mm

Dostupnost: skladem
4  3  bez DPH
ks

Vrták do kovu 2,5mm

Dostupnost: skladem
4  3  bez DPH
ks

Vrták do kovu 3,1 mm

Dostupnost: skladem
4  3  bez DPH
ks

Pilový plátek na kov jednostranný 300/12,5mm

Dostupnost: skladem
6  5  bez DPH
ks

Vrták do kovu 3,0mm

Dostupnost: skladem
6  5  bez DPH
ks

Vrták do kovu 3,2mm

Dostupnost: skladem
6  5  bez DPH
ks

Vrták do kovu 3,3mm

Dostupnost: skladem
6  5  bez DPH
ks

Vrták do kovu 3,5mm

Dostupnost: skladem
6  5  bez DPH
ks

Vrták do kovu 3,8mm

Dostupnost: skladem
6  5  bez DPH
ks

Vrták do dřeva 3,0mm

Dostupnost: skladem
7  6  bez DPH
ks

Vrták do kovu 4,0 mm

Dostupnost: skladem
7  6  bez DPH
ks

Vrták do kovu 4,1 mm

Dostupnost: skladem
7  6  bez DPH
ks

Vrták do kovu 4,2 mm

Dostupnost: skladem
7  6  bez DPH
ks

Vrták do kovu 4,5 mm

Dostupnost: skladem
7  6  bez DPH
ks